Podmínky a pravidla Garančního programu Pirelli

Garanční program TYRELIFE

Nové výhody pro držitele karet Tyrelife naleznete na www.cz.pirelli.com

PIRELLI TYRE S.A. (dále Pirelli) a prodejci související s iniciativou (seznam příslušných prodejců je publikován na www.cz.pirelli.com) nabízí prostřednictvím programu Tyrelife významné výhody při nákupu pneumatik Pirelli pro vozidla všech následujících kategorií:

 

Osobní SUV/4x4
Winter Sottozero Scorpion Ice and Snow
Winter Sottozero Serie 2 Scorpion Zero
Winter Snowcontrol Serie 2, 3 Scorpion STR
Pzero, Pzero Rosso, Pzero Nero, Pzero Silver Scorpion ATR
Cinturato P1, P4, P6, P7 Scorpion Verde

Program Tyrelife je samostatný a neslučitelný s obdobnými iniciativami firmy Pirelli nebo společností Pirelli Group.

 

ROZSAH A PLATNOST

Doba platnosti programu pro nákup pneumatik: od 2. 4. 2012 do 31. 12. 2012.

Nabídka platí pro nákup nejméně dvou a nejvíce čtyř pneumatik Pirelli uskutečněný u příslušných autorizovaných prodejců.

Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.
Spotřebitel může využít tuto nabídku maximálně u tří vozidel, jejichž je vlastníkem.

 

PODMÍNKY

Prodejci nabízející tento program provedou bezplatnou výměnu nebo poskytnou slevu na koupi nové pneumatiky stejného typu a rozměru tehdy, jestliže používaná pneumatika/y byla/y neopravitelně poškozena/y na základě těchto nehod:

  • • propíchnutí (defekt způsobený hřebíkem, šroubem, ostrým předmětem)
  • • náraz na chodník nebo jinou překážku (proražení ocelových kordů)
  • • požár

Škoda nesmí být způsobena úmyslně.

O náhradu nebo uznání slevy musí být žádáno v rámci následujících limitů a za dodržení těchto podmínek:

Období Kilometrový nájezd Náhrada Hloubka dezénu Poznámka
1-6 měsíc do 5 000 km 100% ne menší 4 mm 1. REVIZE
6-12 měsíc 5 001-10 000 km 50% ne menší 4 mm 2. REVIZE
12-24 měsíc 10 001 - 30 000 km 25% ne menší 4 mm  

 

1. Vzniklá škoda nebyla nebyla způsobena úmyslně. Garance se nevztahuje na poškození způsobená vandalismem, nesprávným použiváním, při automobilových soutěžích či vadami na částech automobilu.

2. Garance je platná pouze při dodržování periodických kontrol (1. REVIZE, 2. REVIZE), provedených u příslušných prodejců tohoto programu. Revize jsou prováděny bezplatně.
1. REVIZE před dosažením 5.000 ujetých km a nebo před uplynutím 6ti měsíců od zakoupení.
2. REVIZE od 5.001 do 10.000 ujetých km a nebo před uplynutím 12ti měsíců od zakoupení pneumatik
Zbytkový vzorek (hloubka dezénu) musí být vyšší než 4 mm = pneumatiky byly správně používány, za určeným účelem s přihlédnutím k normám a technické povaze tak, jak ji určuje firma Pirelli a příslušní prodejci. V případě nedodržení obou revizí, spotřebitel nebude mít žádný nárok náhrady ani slevy. Platí vždy první dosažená z těchto dvou podmínek (dosažení ujetých km nebo měsíců).
Měsíc před předpokládaným vypršením termínu pro 1. i. 2. revizi Pirelli zašle spotřebiteli připomínkový e-mail. Případné nedoručení e-mailu neosvobozuje spotřebitele od povinnosti provedení kontroly. Upozornění je pouze orientační povahy, mohlo by také dojít se zpožděním, příklad - v případě, že auto ujelo více km než které byly prohlášeny při zakoupení pneumatik, nebo v případě chyb v komunikační síti. Dosažení ujetých 30.000 km nebo 24 měsíců určuje konec platnosti garančního programu Tyrelife.

3. Spotřebitel odevzdá poškozenou pneumatiku/y/ příslušnému prodejci, který ji odstraní podle platných norem.

4. Karta Tyrelife nesmí být podstoupena dalším osobám a musí být předložena při každé periodické revizi a v při každé výměně.

5. Prodejní doklad jako doprovodný doklad zakoupení pneumatiky musí být uschován a vždy předložen při výměně (příloha k formuláři).

6. Tento program je poskytován nad rámec zákonné záruky v případech neopravitelných a neúmyslně poškozených pneumatik.

7. Pneumatiky, které byly již předmětem náhrady nebo slevy v rámci programu, nemohou být předmětem další náhrady nebo slevy.

PIRELLI nenese v žádném případě žádnou odpovědnost za práci prodejců, protože jejich činnost je naprosto autonomní. Prodejci mají plnou zodpovědnost za vykonanou práci v rámci programu Tyrelife

Náklady na montáž, vyvážení a sbíhavost nahrazených pneumatik jsou k tíži uživatele.
Náhrada nezahrnuje náklady na montáž, vyvážení a celkovou servisní činnost.

 

VYUŽÍT PROGRAM TYRELIFE JE VELMI JEDNODUCHÉ, STAČÍ:

1. Zakoupit minimálně dvě pneumatiky Pirelli a uschovat originál daňového dokladu pro případné předložení – při nákupu uvedených pneumatik obdržíte informační leták s kartou Tyrelife.

2. Aktivovat kartu = vyplnit registrační formulář do 10 dnů od data nákupu na www.tyrelife.eu, po úspěšné registraci obdržíte potvrzovací e-mail.

3. Provádět revize ve stanovených termínech. Využívat výhody poskytovatelé tímto programem je tedy možné až po aktivaci karty Tyrelife.

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ŠKODY

Prodejce po překontrolování platnosti Vaší karty Tyrelife a předložení účtenky, daňového dokladu provede náhradu pneumatiky a uzná slevu při dodržení podmínek.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady pravidla programu změnit či program ukončit. Platná pravidla programu jsou vždy umístěna na www.tyrelife.eu.

 

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ KARTY TYRELIFE K UPLATNĚNÍ SLEVY NA ČERPACÍCH STANICÍCH ENI

1. Slevu ve výši 0,4 Kč lze na čerpací stanici Eni uplatnit pouze po předložení funkční karty Tyrelife (čitelnost kódu EAN) a okamžité úhradě pohonných hmot. Pohonné hmoty odebírané na čerpací stanici Eni je možné zaplatit při předložení karty Tyre life s využitím slevy, přičemž mohou být použity pouze ty platební prostředky, které příslušná čerpací stanice Eni akceptuje (hotovost, bankomat, platební karta). Při platbě pohonných hmot na čerpací stanici Eni smí být předložena jen jedna karta (bez ohledu na počet předložených karet, může být poskytnuta sleva, jako by byla předložena pouze jedna karta. Čerpání slevy na základě karty při současném použití některých druhů platebních karet (např. fleetové karty Routex, UTA, CCS, DKV) a/nebo kombinace použití karty s dalšími výhodami nebo slevami poskytovanými ze strany Eni jsou zakázány.

2. Sleva se uplatňuje z ceny pohonných hmot včetně DPH vykázané na čerpacích stanicích Eni v ČR. Eni si vyhrazuje právo jednostranně změnit /upravit výši slevy. Aktuální platná sleva, její výše a možnost současného použití karet s dalšími výhodami nebo slevami, bude uvedena na stránkách www.tyrelife.eu nejpozději vždy 1 týden před jejich platností.

3. S Kartou Tyrelife je možné uplatnit výše uvedenou slevu do 13.06.2014. Po uplynutí této doby nemůže držitel karty dovozovat ani uplatňovat žádný nárok na poskytnutí slevy jakéhokoliv druhu.

4. Pokud by z jakýchkoliv důvodů nebylo poskytnutí slevy na základě předložené karty možné (zejména z technických důvodů), nemá zájemce nebo jakýkoliv držitel karty žádný nárok na náhradu ani jiný nárok – jakéhokoliv druhu – vůči společnosti Pirelli nebo Eni.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Musím zaplatit nějakou částku za aktiviaci programu Tyrelife?
Ne. Pirelli a jeho autorizovaní prodejci nabízejí Garanční program Tyrelife svým zákazníkům zdarma.

Jaké škody kryje program Tyrelife?
Nahodilé škody způsobené neopravitelným propíchnutím, nárazem proti chodníku a jiným překážkám nebo požárem.

Jaké období je garantováno programem Tyrelife?
Program rozšířené garance se vztahuje na období do 2 let od zakoupení pneumatik, jste-li včas registrován.

Jak se dozvím kdy mám provést revizi mých pneumatik?
Pomůžeme Vám tak, že ji Vám připomeneme. V souvislosti Vašeho prohlášení o najetých kilometrech obdržíte email, který Vás upozorní o nutnosti provedení revize s dostatečným časovým předstihem.

Musím čekat na upozornění od Pirelli k provedení revize?
Ne. Musíte provést revizi před dosažením počtu stanovených km nebo před vypršením stanovených lhůt od data zakoupení pneumatik. Může dojít k tomu, že z různých příčin zpráva nemusí být doručena - výpadky sítě, přeplněné elektronické pošty atd.

Pokud jsem majitelem více jak jednoho vozidla, mohu použít stejnou kartu Tyrelife na všechna?
Ano. Bude Vám odevzdána karta Tyrelife vždy když namontujete minimálně dvě pneumatiky Pirelli na vozidlo, které je Vaším majetkem Do programu lze zapojit až tři vozidla, která jsou Vašim majetkem a maximálně 4 pneumaitky na automobil.

Pokud prodám mé vozidlo mohu dále využívat programu Tyrelife?
Karta Tyrelife je vystaven na Vaše jméno k Vašemu vozidlu. Pokud prodáte Vaše auto, program ztratí svoji účinnost. Nový majitel vozidla tedy nemůže využívat výhod Vaší karty.